Slávnosť patrónov kostola Nad jazerom

Medzi ľuďmi, ktorí sa zapojili do slávenia sv. omše pri príležitosti sviatku patrónov kostola a farnosti sídliska Nad jazerom, kde sa nachádza naša škola, boli aj žiaci ôsmeho ročníka.

Pripomenuli si vernosti troch košických mučeníkov a prosili o múdrosť v rozhodnutiach, aby vždy víťazila ľudskosť nad sebeckosťou a láska nad neprajnosťou.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.