Slávnostné otvorenie športového oválu na ZŠ Družicová 4

Napriek ťažkému obdobiu spojeného s protipandemickými opatreniami, 4.septembra 2020, našu školu navštívili, pán minister školstva, Branislav Gröhling spolu s ním aj primátor nášho mesta Košice, Jaroslav Polaček, aby spolu s našimi olympijskými atlétkami Danou a Janou Veľdákovou otvorili tento športový ovál.

Naši žiaci ukázali svoj športový talent, aby dokázali, že aj šport je dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole.
Veľmi sa tešíme z nového športoviska a veríme, že bude slúžiť nielen žiakom ešte dlhé roky.

Pán minister nakukol aj do jednej z našich tried, do 2. B, kde žiakom rozdal vrecká na múdrosť a potešil ich svojou návštevou. Druháci sa poďakovali milou fotkou.

Veríme, že sa im na našej škole páčilo a prídu opäť.

Ďakujeme
Vaša, ZŠ Družicová 4


Krátke video z otvorenia si môžete pozrieť na tomto odkaze: ⇒ https://www.facebook.com/telketv/videos/349883756188148

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.