Slovíčkarenie

Súťaž v tvorení slov pre prvákov, v ktorej tvorili slová len z daných písmen, ktoré sa doteraz naučili.
V jednom slove mohli použiť rovnaké písmeno aj viac krát.

Slová nielen hľadali, ale ich aj museli napísať. Môžete sa aj na nich pozrieť, ako sa im darilo a ako pekne sa už naučili písať. Máme z toho veľkú radosť J
Súťažili všetci prváci, ktorí sa chceli do hry zapojiť.
Prvý krát sa táto hra realizovala v 1. januárový týždeň, keď sme takto chceli motivovať všetkých prvákov počas učenia sa na diaľku.

Najlepší v hľadaní a písaní slov sú títo prváci, na ktorých v škole čakajú milé prekvapenia, a samozrejme im blahoželáme.
  1. Ninka Lukáčová z 1.C, našla 151 slov     
  2. Theo Helfen z 1.D, našiel 110 slov
  3. Jožko Fritz, z 1.A, našiel 94 slov
Veľmi sa tešíme, že sa prvákom hra páčila, a veríme, že ju opäť zrealizujeme.

Rodičom ďakujeme za pomoc a fotodokumentáciu tvorivých prvákov.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.