Slovíčkarenie

Súťaž v tvorení slov pre prvákov, v ktorej tvorili slová len z daných písmen, ktoré sa doteraz naučili.
V jednom slove mohli použiť rovnaké písmeno aj viac krát.

Slová nielen hľadali, ale ich aj museli napísať. Môžete sa aj na nich pozrieť, ako sa im darilo a ako pekne sa už naučili písať. Máme z toho veľkú radosť J
Súťažili všetci prváci, ktorí sa chceli do hry zapojiť.
Prvý krát sa táto hra realizovala v 1. januárový týždeň, keď sme takto chceli motivovať všetkých prvákov počas učenia sa na diaľku.

Najlepší v hľadaní a písaní slov sú títo prváci, na ktorých v škole čakajú milé prekvapenia, a samozrejme im blahoželáme.
  1. Ninka Lukáčová z 1.C, našla 151 slov     
  2. Theo Helfen z 1.D, našiel 110 slov
  3. Jožko Fritz, z 1.A, našiel 94 slov
Veľmi sa tešíme, že sa prvákom hra páčila, a veríme, že ju opäť zrealizujeme.

Rodičom ďakujeme za pomoc a fotodokumentáciu tvorivých prvákov.

Info pre rodičov

Rada rodičov
Zápisnica RRZ 09-09-2021


Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022 vychádzajúce z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. ⇒ TU

Ponuku krúžkov
pre školský rok 2021/2022 ako aj prihlášku na krúžky nájdete ⇒ TU

Prihlášku na stravovanie a informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2021/2022 nájdete  ⇒ TU

Zber papiera

Vážení rodičia.

V dňoch 18.10. - 22.10.2021 sa v našej škole uskutoční zber papiera.
Prineste starý papier → Pomôžte škole k výhre v súťaži → Zachráňme naše vzácne stromy

Bližšie informácie sa dozviete ⇒ TU

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Oznam o VO

Oprava strechy so zateplením v TV trakte, telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.07.2021 do 08:00 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.