STOP fajčeniu

Na našej škole pracuje rovesnícka skupina, ktorej členmi sú šikovní žiaci 8.B triedy. Pod vedením koordinátorky prevencie S. Schützovej si pripravili program pre žiakov I. stupňa, v ktorom poukazujú na škodlivosť fajčenia.

Žiaci 3.B triedy sa dozvedeli veľa dôležitých informácií, vďaka ktorým si uvedomili, aké nebezpečne a škodlivé je fajčenie pre ich zdravie a pre zdravie svojich blízkych.

Voľné pracovné miesto

Aktuálna ponuka práce na ZŠ Družicová 4:

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.