Súťaž Šaliansky Maťko

28.1.2019 Sme sa zúčastnili okresného kola súťaže Šaliansky Maťko v CVČ Domino.

Naši recitátori povestí boli v zastúpení:

1. Kategória: Oliver Soták 3.A
2. kategóriia: Adelka Pavlovičová 4.A
3. kategória: Adriana Kopancová 6.A

Adelka Pavlovičová získala čestné uznanie.

Ďakujeme

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 13-09-2022

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.