Svetový deň výživy je každoročne 16. októbra

Na I. stupni sme zrealizovali žiakmi obľúbený Jabĺčkový deň, no stal sa vlastne týždeň.

Prváci vypracovávali pracovné listy a vyfarbovali jabĺčka, aj si zatancovali. Vďaka mamičkám mohli žiaci ochutnať rôzne koláče. Po triedach sa šírila sladká vôňa. Jabĺk bolo ozaj dosť.

Mamičkám ďakujeme
Stránka: 1 2 

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 13-09-2022

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.