Svetový deň výživy

16. október - Svetový deň výživy.
Práve v tento deň by sme si mali všetci hlbšie uvedomiť, že nepatríme ku krajinám, kde vládne hlad a bieda.
Tento svetový deň pripadol na sobotu a my sme si ho užili 19. októbra 2021.

Našim žiakom sa dostal do povedomia nielen vďaka rozhlasovej relácie, ale aj rôznymi aktivitami uskutočnenými na I. stupni. Spoločnými silami sme vyrábali zaujímavé plagáty plné informácii o zdravej výžive, vypracovali kvíz na tému Zdravie, prváci vymaľovávali zdravé potraviny a odštartovali  súťaž pod názvom Jabĺčko a ja.

Vo svetový deň výživy sa celý svet zaoberá aj kvalitou našej stravy a zamedzeniu zbytočných ochorení z nesprávneho stravovania. Preto sme sa rozhodli viac si všímať, čo majú naši žiaci na desiatu. V jednotlivých triedach sme spočítali, koľkí žiaci si nosia do školy zdravú desiatu vo forme ovocia alebo zeleniny. Vyhrala  3.C trieda, v ktorej bolo najviac ovocia a zeleniny (v prepočte na 1 žiaka), tesne za nimi 4.A a 4.B. Pani kuchárky nám pripravili výborný obed za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Obedové menu :  
Šošovicová polievka
Kuracie mäsko ala sviečková s kolienkami
Mrkvový koláč, hruška a čaj 

Info pre rodičov

Rada rodičov
Zápisnica RRZ 09-09-2021


Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022 vychádzajúce z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. ⇒ TU

Ponuku krúžkov
pre školský rok 2021/2022 ako aj prihlášku na krúžky nájdete ⇒ TU

Prihlášku na stravovanie a informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2021/2022 nájdete  ⇒ TU

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Oznam o VO

Oprava strechy so zateplením v TV trakte, telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.07.2021 do 08:00 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.