Učíme sa aj na besedách

V spolupráci s CPPP a P Zuzkin Park, Košice prebiehajú na našej škole v rámci preventívnych aktivít besedy pre žiakov 5.- 9.ročníka.
Témy sú prispôsobené jednotlivým ročníkom.

V 5. ročníku je témou besedy prevencia a ochrana duševného a emočnému zdravia, v 6.-7.ročníku sa pozornosť upriamila na pozitívnu klímu v triede.
Ôsmaci sa dozvedeli o rizikách obchodovania s ľuďmi a rizikách práce v zahraničí.
Deviataci s p.psychológom Forgáčom budú diskutovať na tému HIV/AIDS.
Vo všetkých ročníkoch sa veľká pozornosť venovala aj téme šikanovania medzi rovesníkmi.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.