Vtáčiky

V našom okolí sa už objavili prví poslovia jari.
Svetový deň vtáctva, ktorý sa každoročne oslavuje 1. apríla spadá na obdobie, kedy  rôzne druhy vtákov začínajú priletovať na naše územie z teplých krajín vo väčších počtoch.

V tento deň sme odvysielali rozhlasovú reláciu a žiaci na I. stupni sa zapojili do aktivity na tému Vtáčik. Práce žiakov spestrili vestibul školy.
Veľmi pekne Vám ďakujeme.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.