VÝSLEDKY GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

ŠKOLSKÉ kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo dňa 17.12.2020 (prostredníctvom online Edupage).

Počet riešiteľov školského kola bolo  16. 
Výsledok: 15 úspešných riešiteľov, 1 žiak nebol úspešný.

Úspešnosť na školskom kole bola 93,75%.

Osem najúspešnejších žiakov v troch kategóriách postúpilo do OKRESNÉHO kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 05.02.2021 - prostredníctvom online Edupage.
Zoznam riešiteľov: Spišáková A. 5.A, Závadská J. 5.B, Seward-Kiss P.E. 5.B, Zvalená S. 7.C, Hartmann V. 7.C, Fecso O. 7.C, Daňo T. 8.A, Vančo R. 8.C.
Výsledok: 5 úspešných riešiteľov, 3 žiaci neboli úspešní.

Do KRAJSKÉHO kola postúpil žiak Daňo Tomáš z 8.A. Umiestnil sa na druhom mieste.

Pripravovali pani učiteľky Pancuráková a Timková.

Žiakom ĎAKUJEME za účasť a blahoželáme k pekným výsledkom.

Info pre rodičov

Rada rodičov
Zápisnica RRZ 09-09-2021


Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022 vychádzajúce z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. ⇒ TU

Ponuku krúžkov
pre školský rok 2021/2022 ako aj prihlášku na krúžky nájdete ⇒ TU

Prihlášku na stravovanie a informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2021/2022 nájdete  ⇒ TU

Zber papiera

Vážení rodičia.

V dňoch 18.10. - 22.10.2021 sa v našej škole uskutoční zber papiera.
Prineste starý papier → Pomôžte škole k výhre v súťaži → Zachráňme naše vzácne stromy

Bližšie informácie sa dozviete ⇒ TU

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Oznam o VO

Oprava strechy so zateplením v TV trakte, telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.07.2021 do 08:00 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.