VÝSLEDKY GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

ŠKOLSKÉ kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo dňa 17.12.2020 (prostredníctvom online Edupage).

Počet riešiteľov školského kola bolo  16. 
Výsledok: 15 úspešných riešiteľov, 1 žiak nebol úspešný.

Úspešnosť na školskom kole bola 93,75%.

Osem najúspešnejších žiakov v troch kategóriách postúpilo do OKRESNÉHO kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 05.02.2021 - prostredníctvom online Edupage.
Zoznam riešiteľov: Spišáková A. 5.A, Závadská J. 5.B, Seward-Kiss P.E. 5.B, Zvalená S. 7.C, Hartmann V. 7.C, Fecso O. 7.C, Daňo T. 8.A, Vančo R. 8.C.
Výsledok: 5 úspešných riešiteľov, 3 žiaci neboli úspešní.

Do KRAJSKÉHO kola postúpil žiak Daňo Tomáš z 8.A. Umiestnil sa na druhom mieste.

Pripravovali pani učiteľky Pancuráková a Timková.

Žiakom ĎAKUJEME za účasť a blahoželáme k pekným výsledkom.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Zber papiera

Vážení rodičia.

Vedenie školy Vám oznamuje , že ZBER PAPIERA sa uskutočni od 24.05.2021 do 28.5.2021.
Podrobné informácie zverejníme.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.