YPSILON - SLOVINA JE HRA

Oznamujeme s radosťou výsledky ďalšieho ročníka súťaže
YPSILON - SLOVINA JE HRA, ktorá prebehla na našej škole.
Sme veľmi radi, že aj napriek všetkým komplikáciám a zatváraniu škôl v decembri aj v januári, sa podarilo súťaž nakoniec zrealizovať.

Na našej škole spolu súťažilo 66 žiakov.
Každý žiak dostal diplom a drobné ocenenie v podobe ceruzky, gumy, strúhadla a pod.

Súťažiaci, ktorí dosiahli maximálny počet bodov dostali sladkú odmenu.

Spomedzi všetkých zúčastnených žiakov, ktorí dosiahli maximálny počet bodov sa v žrebovaní usmialo šťastie na Peťku Szászfaiovú z 2. A triedy. Získala cenu fitnes náramok. Zároveň sa naša škola umiestnila na 2. mieste v poradí prvých 15-tich škôl s najvyššou priemernou % úspešnosťou v riešení úloh nad 50 do 80 súťažiacich.

Tešíme sa!

Všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov nielen v slovenčine.
Tešíme sa na budúci ročník !

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 13-09-2022

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.