Začiatok školského roka 2020/21

Začiatok nového školského roka bol trošku iný, ako iné...

2. september bol veľký krok pre prvákov, ktorí 1. krát prekročili bránu našej školy s nadšením a radosťou.

Napriek hygienickým opatreniam ich triedne učiteľky privítali vo svojich triedach.

Nielen prváci, ale aj žiaci 2.-9. ročníka sa vrátili do školy po dlhom období prerušeného vyučovania a letných prázdnin.

Veríme, že takto v škole aj zotrváme a školský rok nám prinesie nové zážitky a poznanie.

Vaša škola, ZŠ Družicová 4.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Info pre rodičov

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 13-09-2022

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.