Začiatok školského roka 2020/21

Začiatok nového školského roka bol trošku iný, ako iné...

2. september bol veľký krok pre prvákov, ktorí 1. krát prekročili bránu našej školy s nadšením a radosťou.

Napriek hygienickým opatreniam ich triedne učiteľky privítali vo svojich triedach.

Nielen prváci, ale aj žiaci 2.-9. ročníka sa vrátili do školy po dlhom období prerušeného vyučovania a letných prázdnin.

Veríme, že takto v škole aj zotrváme a školský rok nám prinesie nové zážitky a poznanie.

Vaša škola, ZŠ Družicová 4.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Info pre rodičov

Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3.
Podporíme žiakov, ktorí si chcú zlepšiť, doplniť či precvičiť vedomosti a byť úspešnejší.
Naši učitelia sú pripravení pomôcť odborným doučovaním.

Viac


Zber papiera, vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera a prispeli tak k záchrane stromov.
Výsledky zberu si môžete pozrieť ⇒TU

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.