Otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov 1. ročníka bude:
  • o 8,00 hod. veľká telocvičňa,
  • vstup do školy pre rodičov a žiakov cez hlavný vchod budovy školy,
  • ukončenie pre prvákov je o 9,40 – 10,00 hod. cez vchod  pre žiakov 1. až 4. ročníka.

Slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov 2. až 4. ročníka bude:
  • o 9,00 hod v kmeňových triedach,
  • vstup do školy je cez vchod pre žiakov 1. až 4. ročníka,
  • ukončenie a odchod zo školy pre žiakov je o 11,40 hod. cez vchod pre žiakov až 4. ročníka.

 
Slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov 5. až 9. ročníka bude:
  • o 9,00 hod v kmeňových triedach,
  • vstup do školy je cez hlavný vchod budovy školy pre žiakov 5. až 9. ročníka,
  • ukončenie a odchod zo školy pre žiakov je o 11,40 hod. cez hlavný vchod budovy školy pre žiakov 5. až 9. ročníka.

 
Školský klub detí a obedy pre žiakov sú od 05.09.2023 (utorok).

Zber papiera jar 2024

Jarný zber papiera sa uskutoční 15.4. 2024 - 20.04.2024.
Pondelok - piatok 7.00 - 9.00 a 13.30 - 16.00
Sobota 8.00 – 12.00
parkovisko pri školskej jedálni a telocvični. Papier má byť zviazaný a kartón zvlášť.
           
Rodič dovezený papier odváži na digitálnej váhe a uloží do kontajnera za asistencie pána riaditeľa školy a pána školníka. Peniaze zo zberu papiera budú použité na financovanie knižných a vecných odmien pre žiakov, športových, kultúrnych a vedomostných súťaží prostredníctvom rady rodičov.
Ďakujem za spoluprácu

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (matematika, anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty