Zápis prvákov 2022 / 2023

Zápis žiakov pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v zmysle VZN č. 108 a podľa stanovených  školských obvodov v zmysle VZN č. 146

 

Zapisujú sa deti narodené do 31.8.2016

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 1.4.2022 o 14.00 - 18.00 a 2.4.2022 o 8.00 -12.00

 

Od 28.03.2022 je možné vyplniť elektronickú prihlášku  k zápisu do 1. ročníka cez:
1. https://zsdruzicovake.edupage.org/login/?msg=3 

2. www.zsdruzicova4.sk  cez IŽK
Rodičia, ktorí nemajú možnosť zaslať prihlášku do 1. ročníka elektronicky, majú možnosť zapísať dieťa priamo v deň zápisu v škole.

 

Zákonní zástupcovia dieťaťa sa dostavia v deň zápisu s vyplnenou a vytlačenou elektronickou prihláškou, podpísanou oboma zákonnými zástupcami. K zápisu je nutná prítomnosť dieťaťa. Zákonní zástupcovia predkladajú rodný list dieťaťa a občianske preukazy.

Pri odklade povinnej školskej dochádzky zákonní zástupcovia vyplňujú elektronickú prihlášku a žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky ( v prílohe). Predkladajú rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Prítomnosť dieťaťa nie je potrebná.

  

 

Škola sa špecializuje na :

 

 • vyučovanie cudzieho jazyka a plávanie od 1. ročníka
 • lyžiarsky výcvik , korčuliarsky výcvik pre 3. a 4.ročník
 • vyučovanie regionálnej a zdravotnej výchovy
 • základy práce s počítačom a práca s internetom
 • získavanie zručností potrebných pre praktický život
 • tvorbu a realizáciu projektov
 • rozširovanie športových, umeleckých , informačných, matematických a jazykových zručností v krúžkovej činnosti
 • príprava žiakov na vedomostné, jazykové a športové súťaže
 • podpora rozvoja talentovaných žiakov v rôznych oblastiach

 

 

Školský obvod ZŠ Družicová

Adamova, Baničova, Benediktínska, Beniakova, Benkova, Bezručova, Čechovova, Družicová, Edisonova, Feketeova pažiť, Gagarinovo námestie, Galaktická, Goettheho, Goldirova, Golianova, Harčarova, Harmincova , Horná, K lesu, K majeru, Keldišova, Kertésova, Kladenská, Konopná, Krajná, Križinova, Lackova, Lubina, Polesná, Meškova, Meteorová, Minská, Modranská, Mozartova, Na Brehu, Na močidlách, Na pažiti, Nad Belogradom, Námestie kozmonautov, Námestie sv. Cyrila a Metoda, Napájadlá, Nová Opátska, Orná, Ortoviská, Pasienková, Pezinská, Piesočná, Pollova, Polesná, Prašná, Pri Hornáde, Pri Krásnej, Pri sídlisku, Pri Teleku, Račianska, Raketová, Rehoľná, Rešov majer, Rovníková, Rulandská, Sajkov, Slanecká, Smutná, Sputniková, Stálicová, Staroslovanská, Štrková, Šuhajova, Talinská, Tatarkova, Tibavská, Tokajská, Tramínová, Traťová, Ukrajinská, Ulica 1. mája, Urbárska, Važecká, Vínna, Vyšný dvor, Za mostom, Zelená, Žiacka, MČ Krásna spoločný obvod, spoločný školský obvod Nižná Hutka.

V prípade voľných miest budú prijaté aj deti z iných obvodov.

Čo má vedieť budúci prvák -školská zrelosť (PDF)
Pomôcky do 1.ročníka (PDF)
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

Pozrite si krátku prezentáciu, na čo sa v našej škole môžete tešiť. ⇒ TUZápis

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu učiteľ druhého stupňa.
 • Aprobácia: Slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk
 • Aprobácia: Matematika, anglický jazyk
 • Upratovačka

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.