Zápis prvákov 2022 / 2023

Zápis žiakov pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v zmysle VZN č. 108 a podľa stanovených  školských obvodov v zmysle VZN č. 146

 

Zapisujú sa deti narodené do 31.8.2016

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 1.4.2022 o 14.00 - 18.00 a 2.4.2022 o 8.00 -12.00

 

Od 28.03.2022 je možné vyplniť elektronickú prihlášku  k zápisu do 1. ročníka cez:
1. https://zsdruzicovake.edupage.org/login/?msg=3 

2. www.zsdruzicova4.sk  cez IŽK
Rodičia, ktorí nemajú možnosť zaslať prihlášku do 1. ročníka elektronicky, majú možnosť zapísať dieťa priamo v deň zápisu v škole.

 

Zákonní zástupcovia dieťaťa sa dostavia v deň zápisu s vyplnenou a vytlačenou elektronickou prihláškou, podpísanou oboma zákonnými zástupcami. K zápisu je nutná prítomnosť dieťaťa. Zákonní zástupcovia predkladajú rodný list dieťaťa a občianske preukazy.

Pri odklade povinnej školskej dochádzky zákonní zástupcovia vyplňujú elektronickú prihlášku a žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky ( v prílohe). Predkladajú rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Prítomnosť dieťaťa nie je potrebná.

  

 

Škola sa špecializuje na :

 

  • vyučovanie cudzieho jazyka a plávanie od 1. ročníka
  • lyžiarsky výcvik , korčuliarsky výcvik pre 3. a 4.ročník
  • vyučovanie regionálnej a zdravotnej výchovy
  • základy práce s počítačom a práca s internetom
  • získavanie zručností potrebných pre praktický život
  • tvorbu a realizáciu projektov
  • rozširovanie športových, umeleckých , informačných, matematických a jazykových zručností v krúžkovej činnosti
  • príprava žiakov na vedomostné, jazykové a športové súťaže
  • podpora rozvoja talentovaných žiakov v rôznych oblastiach

 

 

Školský obvod ZŠ Družicová

Adamova, Baničova, Benediktínska, Beniakova, Benkova, Bezručova, Čechovova, Družicová, Edisonova, Feketeova pažiť, Gagarinovo námestie, Galaktická, Goettheho, Goldirova, Golianova, Harčarova, Harmincova , Horná, K lesu, K majeru, Keldišova, Kertésova, Kladenská, Konopná, Krajná, Križinova, Lackova, Lubina, Polesná, Meškova, Meteorová, Minská, Modranská, Mozartova, Na Brehu, Na močidlách, Na pažiti, Nad Belogradom, Námestie kozmonautov, Námestie sv. Cyrila a Metoda, Napájadlá, Nová Opátska, Orná, Ortoviská, Pasienková, Pezinská, Piesočná, Pollova, Polesná, Prašná, Pri Hornáde, Pri Krásnej, Pri sídlisku, Pri Teleku, Račianska, Raketová, Rehoľná, Rešov majer, Rovníková, Rulandská, Sajkov, Slanecká, Smutná, Sputniková, Stálicová, Staroslovanská, Štrková, Šuhajova, Talinská, Tatarkova, Tibavská, Tokajská, Tramínová, Traťová, Ukrajinská, Ulica 1. mája, Urbárska, Važecká, Vínna, Vyšný dvor, Za mostom, Zelená, Žiacka, MČ Krásna spoločný obvod, spoločný školský obvod Nižná Hutka.

V prípade voľných miest budú prijaté aj deti z iných obvodov.

Čo má vedieť budúci prvák -školská zrelosť (PDF)
Pomôcky do 1.ročníka (PDF)
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

Pozrite si krátku prezentáciu, na čo sa v našej škole môžete tešiť. ⇒ TUZápis

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

INFO PRE RODIČOV

Vážení rodičia,
ďakujeme vám za ochotu podporiť činnosť rodičovského združenia formou venovania 2% z dane v predchádzajúcom roku. Aj tento rok budeme pokračovať v zlepšovaní podmienok našich detí na štúdium, športové aktivity a záujmovú činnosť. Ak sa chcete pridať, prispejte 2% z vašej dane z príjmu. V prípade že ste zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa do 15.2. o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“, na základe ktorého vyplníte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. Formulár „Potvrdenia“ aj „Vyhlásenia“ nájdete na webe školy
⇒TU.

Obe vyplnené a potvrdené tlačivá je potrebné odovzdať do 28.4. na vrátnici školy alebo hospodárke školy prípadne do 30.4. na daňovom úrade podľa miesta bydliska.
SZČO a právnické osoby podávajú daňové priznanie priamo na daňový úrad do 31.3. a uvedú v ňom údaje o prijímateľovi:
IČO: 173196170881
Obchodné meno: SRRZ – RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Ďakujeme Vám, že sa takto podieľate na spoluvytváraní lepších podmienok pre aktivity Vašich detí.

Rada RZ pri ZŠ Družicová 4 v Košiciach


NOVÉ POPLATKY ZA STRAVU PLATNÉ OD 01.01.2023 nájdete TU.

Triedne aktívy rodičov v školskom roku 2022/2023
nájdete ⇒ TU.

Viac informácii o "Rade rodičov" sa dozviete po kliknutí na odkaz RADA RODIČOV

Zápisnicu RRZ si môžete stiahnúť po kliknutí na nasledujúci odkaz:
Zápisnica RRZ 17-01-2023

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.