Zber papiera informácie

Zber papiera 2022

sa uskutoční

25.4.2022-29.4.2022

 

Pondelok -  Piatok  7.00 - 9.00   13.00 - 16.00
parkovisko pri školskej jedálni a telocvični

→Prineste starý papier
→ Zachráňme naše vzácne stromy

            

Prosíme dodržať hygienické opatrenia.

Papier má byť zviazaný a kartón zvlášť.

Rodič dovezený papier odváži na digitálnej váhe a uloží do kontajnera.

 

Peniaze zo zberu papiera budú použité na financovanie knižných a vecných odmien pre žiakov, športových, kultúrnych a vedomostných súťaží prostredníctvom rady rodičov.

 

Podľa zaužívaných pravidiel budú najlepšie triedy odmenené nasledovne:


1. miesto - 50 EUR
2. mesto - 40 EUR
3. miesto - 30 EUR

Žiak, ktorý sa zapojí do zberu:
 - za každých 50 kg papiera získa žolíka na odpoveď pred tabuľou. 
   (Žiak na odpoveď pred tabuľou môže dostať najviac 3 žolíky.)
- za každých 30 kg získa žolíka, je uprednostnený na obede v jedálni.
  (V prípade, ak žiak nechodí na obedy, dostane len 1 žolíka naviac  na odpoveď pred tabuľou.) 

Získané žolíky budú platné  do konca školského roka.


Najúspešnejšej triede (1. miesto) udelí riaditeľ školy 1 deň voľna navyše . Deň sa využije ako výchovno-vzdelávacia aktivita mimo školy s triednym učiteľom.

Voľno 4.10.2023

Riaditeľ ZŠ Družicová 4 v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č 245/2008 o výchove a vzdelávaní, poskytuje voľno pre žiakov školy na 04.10.2023 (streda). 
Riaditeľské voľno sa udeľuje z prevádzkových a organizačných dôvodov. 
Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 05.10.2023. 

Ponuka krúžkov 2023/2024

Ponuka krúžkov pre nový šk. rok 2023/2024 na STIAHNUTIE.

Info pre rodičov

Informácia o spôsobe platenia jednorazového príspevku Rodičovského združenia v školskom roku 2023/2024. Viac informácií v Rada rodičov. Zápisnica z 12.09.2023 na stiahnutie.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.