Zber papiera informácie

Zber papiera 2022

sa uskutoční

25.4.2022-29.4.2022

 

Pondelok -  Piatok  7.00 - 9.00   13.00 - 16.00
parkovisko pri školskej jedálni a telocvični

→Prineste starý papier
→ Zachráňme naše vzácne stromy

            

Prosíme dodržať hygienické opatrenia.

Papier má byť zviazaný a kartón zvlášť.

Rodič dovezený papier odváži na digitálnej váhe a uloží do kontajnera.

 

Peniaze zo zberu papiera budú použité na financovanie knižných a vecných odmien pre žiakov, športových, kultúrnych a vedomostných súťaží prostredníctvom rady rodičov.

 

Podľa zaužívaných pravidiel budú najlepšie triedy odmenené nasledovne:


1. miesto - 50 EUR
2. mesto - 40 EUR
3. miesto - 30 EUR

Žiak, ktorý sa zapojí do zberu:
 - za každých 50 kg papiera získa žolíka na odpoveď pred tabuľou. 
   (Žiak na odpoveď pred tabuľou môže dostať najviac 3 žolíky.)
- za každých 30 kg získa žolíka, je uprednostnený na obede v jedálni.
  (V prípade, ak žiak nechodí na obedy, dostane len 1 žolíka naviac  na odpoveď pred tabuľou.) 

Získané žolíky budú platné  do konca školského roka.


Najúspešnejšej triede (1. miesto) udelí riaditeľ školy 1 deň voľna navyše . Deň sa využije ako výchovno-vzdelávacia aktivita mimo školy s triednym učiteľom.

Zber papiera jar 2024

V jarnom zbere papiera boli najúspešnejšie 3.C, 6.B a 1.C, gratulujeme.
Za ochotu a pomoc ďakujeme im aj ostatným žiakom.
Kompletné výsledky zberu papiera na stiahnutie (XLSX).

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesta na pozíciu: 
  • učiteľ druhého stupňa (anglický jazyk) na zastupovanie počas materskej dovolenky od septembra 2024 do februára 2026

Viac informácií.

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

OZNAM O SÚŤAŽI

Súťažíme v jazykoch s
Pre viac informácií kliknite TU.

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.

Naše projekty