Zber papiera informácie

Zber papiera 2021

sa uskutoční

18.10. 2021-22.10.2021

 

Pondelok -  piatok                  7.00 - 9.00   14.00 - 17.00

parkovisko pri školskej jedálni a telocvični

→Prineste starý papier
→ Pomôžte škole k výhre v súťaži
→ Zachráňme naše vzácne stromy

            

Prosíme dodržať hygienické opatrenia.

Papier má byť zviazaný a kartón zvlášť.

Rodič dovezený papier odváži na digitálnej váhe a uloží do kontajnera.

 

Peniaze zo zberu papiera budú použité na financovanie knižných a vecných odmien pre žiakov, športových, kultúrnych a vedomostných súťaží prostredníctvom rady rodičov.

 

Podľa zaužívaných pravidiel budú najlepšie triedy odmenené nasledovne:


1. miesto - 50 EUR
2. mesto - 40 EUR
3. miesto - 30 EUR

Za každých 50 kg papiera získa žiak žolíka na odpoveď pred tabuľou a za 30 kg žolíka na čakanie v rade v jedálni.

Získané žolíky budú platné  v
školskom roku 2021/2022.


Najúspešnejšej triede udelí riaditeľ školy 1 deň voľna navyše na aktivity 
mimo školy.

Info pre rodičov

Rada rodičov
Zápisnica RRZ 09-09-2021


Opatrenia školy v školskom roku 2021/2022 vychádzajúce z platnej legislatívy COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.08.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. ⇒ TU

Ponuku krúžkov
pre školský rok 2021/2022 ako aj prihlášku na krúžky nájdete ⇒ TU

Prihlášku na stravovanie a informácie ohľadom stravovania v školskom roku 2021/2022 nájdete  ⇒ TU

2% z dane

Viac informácii o darovaní 2% daní z príjmov nájdete ⇒ TU.

Oznam o VO

Oprava strechy so zateplením v TV trakte, telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety

Dňa 17. 06. 2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy so zateplením v TV trakte telocvičňa malá, telocvičňa veľká a priľahlé kabinety“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 06.07.2021 do 08:00 SELČ.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovom sídle https://sss.eranet.sk/

Európsky projekt

Dokument o európskom projekte ohľadom zlepšenia technického vybavenia odborných učební v našej škole je k nahliadnutiu tu.